La Torre i alqueria de Bofilla (s. XII_XIII). Bétera (l’Horta Nord)

Promotor: Ajuntament de Bétera

Fases I (any 2010)

Finançament: Generalitat Valenciana

Treballs: Redacció del Pla Director, tramitació dels permisos, redacció dels diferents projectes i coordinació dels treballs d’excavació arqueològica, consolidació de la torre i accessos, museïtzació de l’alqueria i del recinte de la torre.

 

**************************

 

Promotor: Ayuntamiento de Bétera

Fases I (año 2010)

Financiación: Generalitat Valenciana

Trabajos: Redacción del Plan Director, tramitación de los permisos, redacción de los diferentes proyectos y coordinación de los trabajos de excavación arqueológica, consolidación de la torre y accesos, musealización de la alquería y del recinto de la torre.

Related Projects