Patrimoni

L’equip multidisciplinar de Terra de Patrimoni (arquitectes, arqueòlegs, historiadors, museòlegs, etc.), sensibles amb la recuperació de llegat patrimonial que atresoren els nostres pobles i ciutats, realitza catàlegs de patrimoni, redacta informes per a la protecció del patrimoni (Bic’s, Brl, etc.), estudia i redacta plans directors, memòries valorades, projectes bàsics i d’execució per a la recuperació d’edificis històrics i jaciments arqueològics, així com la tramitació d’ajudes i subvencions autonòmiques i estatals.

 
El castell dels Alcalans. Montserrat
El castell dels Alcalans (s. XII_XIII). Montserrat (Ribera Alta Nord) Anys 2006-2017 Fases I-V Finançament: Fons Europeus, finançament privat (Aricemex) anys 2006-2010, Diputació de València (any 2017, en procés). Treballs: Redacció del Pla director, tramitació dels permisos, redacció dels diferents projectes i coordinació dels treballs de neteja i desbrossament, excavació arqueològica, treballs de consolidació, museïtzació.

Castell de Carrícola (El Palomar)

Recuperació de les runes i l’oblit, i convertit en un emblema comarcal i focus d’atracció turística y cultural.