Patrimoni

L’equip multidisciplinar de Terra de Patrimoni (arquitectes, arqueòlegs, historiadors, museòlegs, etc.), sensibles amb la recuperació de llegat patrimonial que atresoren els nostres pobles i ciutats, realitza catàlegs de patrimoni, redacta informes per a la protecció del patrimoni (Bic’s, Brl, etc.), estudia i redacta plans directors, memòries valorades, projectes bàsics i d’execució per a la recuperació d’edificis històrics i jaciments arqueològics, així com la tramitació d’ajudes i subvencions autonòmiques i estatals.

 
L’arcada Gran de Bèlgida (Carrícola)

Recuperació de la principal arcada del barranc de Bèlgida, adequació de l’entorn amb inclusió d’obres de Biodivers_ Recuperación de la principal arcada del barranco de Bèlgida, adecuación del entorno con la inclusión de obras de Biodivers


El jaciment ibèric del Tos Pelat. Moncada

Excavació i recuperació parcial del poblat ibèric, posada en valor, museïtzació i difusió_ Excavación y recuperación parcial del poblado íbero, puesta en valor, musealización y difusión-


Els caxterulos de Perigall. Bétera
Els caxterulos de Perigall (s. XIX-XX). Bétera (l’Horta Nord) Promotor: Ajuntament de Montserrat Anys 2006-2017 Fases I-V Finançament: Fons Europeus, finançament privat (Aricemex) anys 2006-2010, Diputació de València (any 2017, en procés). Treballs: Redacció del Pla director, tramitació dels permisos, redacció dels diferents projectes i coordinació dels treballs de neteja i desbrossament, excavació arqueològica, treballs [...]