Cultura

RECERCA I PUBLICACIONS

Treballs de recerca històrica i documentació (informes, llibres i monografies); Projectes de divulgació en diferents formats (llibre, digital, format vídeo documental, etc.); Catàlegs de Patrimoni històrico-artístic per a publicacions o projectes transversals; Coordinació de treballs editorials i publicacions.

MUSEÏTZACIÓ D’ESPAIS

Projecte, execució i posada en valor del patrimoni natural, moble, immoble, intangible, sempre amb el màxim respecte del continent i del contingut museïtzat o posat en valor: Patrimoni de la Humanitat, Bic’s, BRL, espais protegits, etc.  Emprant l’última tecnologia expositiva: Pantalles multimèdia, sonorització, imatge, disseny d’interiors, il·luminació, etc.

GESTIÓ CULTURAL

Disseny i muntatge d’exposicions i cicles de conferències; Gestió cultural d’ajuntaments i entitats.

CULTURA
El castell de Penyarroya. Sumacàrcer.

Treballs de documentació i topografiat, redacció del Pla Director i primera fase dels treballs.