Turisme

GESTIÓ TURÍSTICA

Estudis de viabilitat, plans d’interpretació i de competitivitat turística, plans directors i de dinamització del producte turístic; Visites guiades i gestió dels recursos visitables; Promoció i dinamització de les destinacions; Cursos de formació.

DISSENY I EXECUCIÓ D’ITINERARIS CULTURALS, SENDERISTES, CICLOTURISTES I EQÜESTRES

Estudi i execució de projectes de creació de rutes culturals locals i autonòmiques; Itineraris senderistes (GR, PR, SL), homologats segons la normativa de la FEMECV; Creació de rutes BTT o cicloturistes homologades a nivell autonòmic i europeu; Itineraris eqüestres segons normativa de la RFHE; Rutes ambientals, circuits saludables i itineraris adaptats. Així com la seua promoció i difusió en diferents suports i xarxes socials.

ADEQUACIÓ I SENYALITZACIÓ DE RECURSOS MEDIAMBIENTALS I TURÍSTICS

Disseny i instal·lació de mobiliari recreatiu i de senyalització turística personalitzada per a entorns urbans, elements aïllats o senyalització vial dels accessos. Un mobiliari de fabricació pròpia, de qualitat i respectuós amb els elements protegits, on s’inclou el disseny i l’elaboració dels continguts: Textos en diferents idiomes, fotografia, cartografia, infografies, videoguies, Qr’s d’informació addicional, etc.

ELABORACIÓ DE SUPORTS DIVULGATIUS

Elaboració de continguts, disseny i maquetació, impressió i formats digitals interactius de fullets i guies de promoció turística, llibres i monografies. Elaboració de continguts i programació de pàgines web. App’s programades  en llenguatge natiu i informació geolocalitzada. Elaboració de software propi per a pantalles interactives i de realitat augmentada. Guionatge, gravació i postproducció de vídeos, videoguies, spots publicitaris.

TURISME
La Canal de Navarrés, territorio turístico

Creació de continguts per a diferents suports de difusió, panells, format paper, vídeos de promoció turística


TURISME
Jaume I a la Vall d’Albaida. M. de la Vall d’Albaida

-Redacció del Projecte Tècnic dels diferents itineraris senderistes, cicloturistes i vehicles motoritzats; Disseny de la marca turística i manual d’aplicació; Disseny de la senyalització i elaboració de continguts


TURISME
Senyalització i dinamització turística de Moncada

Planificació turística, creació de la marca turística del municipi “Descobrix, Descubre, Discover Moncada”, desenvolupament dels productes turístics