LA CANAL DE NAVARRÉS, TERRITORIO TURÍSTICO

Promotor: Mancomunidad de La Canal de Navarrés.

Anys 2017-2018.

-Creació de continguts escrits i digitals per a diferents suports de difusió.

-Senyalització mitjançant panells informatius de gran format dels recursos urbans i periurbans a Estubeny, Anna, Chella, Bolbaite, Navarrés, Quesa, Bicorp.

-Elaboració de vídeos de promoció turística de la comarca i dels municipis en tres idiomes.

-Elaboració de la guia de mà de la comarca amb la nova imatge turística.

Related Projects