POSADA EN VALOR I DIFUSIÓ DELS PARATGES DE TORRENT

Promotor: Ajuntament de Torrent.

Anys 2013-2018.

-Participació i assessorament en la restauració del patrimoni hidràulic del barranc de l’Horteta.

-Planificació turística. Estudi dels recursos existents, necessitats, potencialitats, i planificació de l’estratègia turística i de difusió a seguir.

-Projecte tècnic i creació de l’itinerari pel patrimoni hidràulic i natural de “El barranc de l’Horteta i la séquia de les Fonts”.

-Direcció tècnica de la senyalització i infraestructures associades al sender.

-Continguts de la senyalització turística de l’itinerari.

-Elaboració de suports de difusió: Guia i fullet de mà, App de la visita, videoguies explicatives dels recursos.

-Assessorament i comercialització del producte turístic.

-Elaboració de la guia de mà i l’App del Paratge Municipal Natural Municipal de la serra de Perenxisa.

Related Projects