PROJECTE JAUME I A LA VALL D’ALBAIDA. MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL D’ALBAIDA

Promotor: Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida.

Anys 2016-2018.

-Estudi de viabilitat (any 2011-2016).

-Redacció del Projecte Tècnic dels diferents itineraris senderistes, cicloturistes i vehicles motoritzats; Disseny de la marca turística i manual d’aplicació; Disseny de la senyalització informativa i direccional.

-Projecte de continguts:  Redacció de continguts en diferents idiomes per a suports on i off (panells, guia de mà, web, app, guió videoguies, etc.); Elaboració de xicotetes videoguies de promoció.

Related Projects