CREACIÓ DEL PRODUCTE TURÍSTIC DE “ELS QUATRE POBLES DEL RIU”

Promotor: Ajuntaments d’Alfarrasí, Benissuera, Sempere, Guadasséquies.

Anys 2016-2018.

-Planificació turística. Estudi dels recursos existents, necessitats, potencialitats, i planificació de l’estratègia turística i de difusió a seguir.

-Creació de la marca turística “Els quatre Pobles del Riu”

-Planificació i execució del recorregut urbà i entre “Els quatre Pobles del Riu”, i la variant de “Un passeig entre vinyes” entre Alfarrasí i Guadasséquies.

-Elaboració de la guia de mà i vídeos promocionals en tres idiomes dels diferents recursos a visitar.

Related Projects