Inici

TURISME
La Canal de Navarrés, territorio turístico

Creació de continguts per a diferents suports de difusió, panells, format paper, vídeos de promoció turística


TURISME
Jaume I a la Vall d’Albaida. M. de la Vall d’Albaida

-Redacció del Projecte Tècnic dels diferents itineraris senderistes, cicloturistes i vehicles motoritzats; Disseny de la marca turística i manual d’aplicació; Disseny de la senyalització i elaboració de continguts


PATRIMONI
El jaciment ibèric del Tos Pelat. Moncada

Excavació i recuperació parcial del poblat ibèric, posada en valor, museïtzació i difusió_ Excavación y recuperación parcial del poblado íbero, puesta en valor, musealización y difusión-


PATRIMONI
El castell dels Alcalans. Montserrat
El castell dels Alcalans (s. XII_XIII). Montserrat (Ribera Alta Nord) Anys 2006-2017 Fases I-V Finançament: Fons Europeus, finançament privat (Aricemex) anys 2006-2010, Diputació de València (any 2017, en procés). Treballs: Redacció del Pla director, tramitació dels permisos, redacció dels diferents projectes i coordinació dels treballs de neteja i desbrossament, excavació arqueològica, treballs de consolidació, museïtzació.

PATRIMONI
Castell de Carrícola (El Palomar)

Recuperació de les runes i l’oblit, i convertit en un emblema comarcal i focus d’atracció turística y cultural.


Tweets: