El castell dels Alcalans (s. XII_XIII). Montserrat (Ribera Alta Nord)

Anys 2006-2017 Fases I-V

Finançament: Fons Europeus, finançament privat (Aricemex) anys 2006-2010, Diputació de València (any 2017, en procés).

Treballs: Redacció del Pla director, tramitació dels permisos, redacció dels diferents projectes i coordinació dels treballs de neteja i desbrossament, excavació arqueològica, treballs de consolidació, museïtzació.

Related Projects