L’arcada Gran de Bèlgida (s. XIII_XX). Carrícola (La Vall d’Albaida)

Promotor: Ajuntament de Carrícola

(any 2010)

Finançament: Diputació de València.

Treballs: Tramitació dels permisos, redacció del projecte i coordinació dels treballs de desbrossament del llit del barranc, neteja i consolidació del monument, adequació de l’entorn.

 

**************************

 

Promotor: Ayuntamiento de Carrícola

(año2010)

Financiación: Diputación de Valencia.

Trabajos: Tramitación de los permisos, redacción del proyecto y coordinación de los trabajos de desbroce del lecho del barranco, limpieza y consolidación del monumento, adecuación del  entorno.

Related Projects