Creació del producte turístic, planificació i promoció, elaboració de continguts per a diferents suports de difusió, panells, format paper, vídeos de promoció turística