La Torre i alqueria de Bofilla (s. XII_XIII). Bétera (l’Horta Nord)

Promotor: Ajuntament de Bétera

Fases I (any 2010)

Finançament: Generalitat Valenciana

Treballs: Redacció del Pla Director, tramitació dels permisos, redacció dels diferents projectes i coordinació dels treballs d’excavació arqueològica, consolidació de la torre i accessos, museïtzació de l’alqueria i del recinte de la torre.

Related Projects