PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DELS RECURSOS URBANS DEL MUNICIPI

Promotor: Ajuntament de Sumacàrcer.

Anys 2010-2018.

-Creació i execució del sender SL-CV 124 del Castell de Sumacàrcer , adequació de l’entorn i elaboració de la guia de mà.

-Remodelació de la senyalització dels senders SL-CV 17, 17.1, 17.2.

-Senyalització del patrimoni urbà mitjançant la instal·lació de panells amb Qr’s d’informació addicional i videoguies en diferents idiomes.

-Elaboració de la guia del sender SL-CV 124 de la Ruta del Castell i  la guia de mà de “Un passeig pel poble”.

-Retolació de la Info Tourist.

 

Related Projects